T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Mali Hizmetler


  • Satınalma Birimi
  • Gider Tahakkuk Birimi
  • Gelir Birimi
  • Maaş Mutemetliği  Birimi
  • Taşınır Kayıt Birimi