T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Entegre Klinik Hizmetleri


Hastalarımızın 182 MHRS’ den randevu aldıktan sonra ilk başvurdukları kliniktir.
    Hastaların anamnezi alınarak oral muayeneleri yapılır, röntgen tetkikleri ile desteklenir ve mevcut patolojileri saptanır. Endikasyonu belirlenen dişlerin çekimi, tedavileri (dolgu, kanal tedavisi), diş taşı temizliği, protez işlemleri (hareketli ve sabit) aynı hekim tarafından gerçekleştirilmektedir.

ENDODONTİ-KANAL TEDAVİSİ

 Yumuşak diş tabakasında meydana genel hasarlarda; eski uygulamalarda dişler çekilmekteydi. Ancak günümüz teknolojisinde dişlere uygulanan kanal tedavisi ile artık tek çözüm diş çekimi olmaktan çıkmıştır.

Neden Kanal Tedavisi?
Eğer dişin kök kanallarındaki canlı doku veya pulpa, diğer adı ile sinirler, iltihaplanmışsa veya canlılığını sürdüremeyecekse kanal tedavisi gerekir. 
Çünkü bu dokunun vücuttaki diğer dokular gibi kendini yenileme ve tamir etme kabiliyeti yoktur. Derin çürükler, diş üzerinde yapılan dolgu, diş kesimi gibi işlemler; dişte oluşan kırık ve çatlaklar pulpanın iltihaplanmasına yol açabilir. Buna ek olarak dişe gelen travmalarda, dişte herhangi bir çatlak ya da çürük olmasa da pulpanın iltihaplanmasına ve hasar görmesine yol açabilir. Eğer iltihaplı pulpa tedavi edilmezse, ağrıya ve abseye neden olur. 
Kanal Tedavisine İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Anlarsınız? 
Sıcak ve soğuğa karşı uzun süreli hassasiyet
Çiğnerken oluşan ağrı ya da rahat Çiğneyememe
Kendi kendine başlayan özellikle de geceleri başlayan ağrı,
Dişin renk değiştirmesi, şiş, dişe yakın bölgedeki lenf düğümlerindeki ağrı yada elle hissedilen şişlik
  Kanal Tedavisi Dişi Nasıl Kurtarır? 
Dişin kök kanalındaki iltihaplı veya zarar görmüş pulpa ( damar-sinir paketini) çıkarılır, 
dikkatli ve özenli bir şekilde kök kanallarını temizleyip şekillendirdikten sonra kök kanalı doldurulur.  Kanal tedavisi sonrası dişinize dolgu ya da pselen kaplama yapılır. Bütün bu işlemlerden sonra dişiniz  diğer dişler gibi görevine devam eder. 
Kanal Tedavisi Yapılırken Ağrı Hissedilir mi?
Modern anestezi teknikleri ve maddeleri sayesinde tedavi sırasındaki ağrı en aza indirgenmektedir. Tedavi sonrası birkaç gün dişlerde hassasiyet yada ağrı olabilir. 
Tüm bu şikayetler için ağrı kesici alınması hekiminiz tarafından önerilebilmektedir.
Bütün Dişlere Kanal Tedavisi Yapılabilir mi?
Kanal tedavisi ile bazı dişler kurtarılamayabilir. Kanallara girilememesi, köklerdeki kırıklar, yeterli kemik desteğinin olmaması veya dişin reste edilemeyecek kadar harap olması başlıca nedenlerdir.
Kanal Tedavisi Dişi Öldürür mü?
”Kanal tedavisi dişi öldürür” düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Kanal tedavisiyle dişin içindeki canlı doku alındıktan sonra diş sıcağa ve soğuğa karşı hissiz hale gelir, ancak çene kemiğinden ve çevre dokulardan gelen damar veya sinirlerle görevine devam eder ve kemik içinde tutunur. Tedavi sonrası yapılacak uygun bir dolgu ya da restasyon yardımıyla çok rahat Çiğneyebilir ya da dişinizi protez ayağı olarak kullanabilirsiniz.

PERİODONTOLOJİ

Periodontoloji, dişleri çevreleyen dokular, iltihabi hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.
Periodontitis; diş ve dişi destekleyen dokuların (periodontal ligament, sement, alveol kemiği) yıkımıyla karakterize iltihapsal bir hastalıktır. Diş eti iltihabı alveol kemiğine (çene kemiği) kadar ilerlemiştir. Periodontitisin temel nedeni bakteri plağıdır ve mekanik olarak tedavi edilebilir. Ancak genetik, çevresel ve sistematik faktörler de hastalığın oluşmasında etken olabilir. Sistemik faktörler içinde diabet, kalp damar hastalıkları, epilepsi, down sendromu, AIDS, kan hastalıkları sayılabilir.
Toplumda yaygın olarak rastlanan periodontal hastalıkların ilk belirtisi diş etinde kanamadır. Diş eti kızarık, şiş ve parlak yüzeylidir. Çoğu zaman bu belirtilere,  ağız kokusu, diş etinde kaşınma, kanama hissi, dişlerde hassasiyet de eşlik eder.
Periodontal hastalıklar toplumda çocuk- luktan yaşlılığa kadar her yaşta insanı farklı şiddette etkileyebilmektedir. Çoğu zaman hastanın ağrı gibi bir şikayeti olmadığı için belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Hastanın şikayeti olduğunda ise sağlam, çürüksüz dişler destek dokular-daki kayıplardan dolayı sallanarak kaybedilmektedir.
Tedavi Yöntemleri
Periodontal tedavinin ana amacı umutsuz gibi görünen sağlıksız dişleri ağızda tutmaktır. Hastalığın tipi ve şiddetine göre değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar; öncelikle ağız hijyeni eğitimi, diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirilmesi, rejeneratif, rekonstrüktif ve mukogingival operasyonlar olarak basitçe özetlenebilir. Aynı zama yüksek gülme hattı olan bireylerin diş eti estetiğini sağlamak da, periodontal tedavi kapsamındadır. Hastalığın tipi ve şiddeti; hastanın alışkanlıkları ve hekimi ile yapacağı işbirliği, ağız hijyeninin stardı, tedavi planlaması ve başarısını doğrudan etkiler.
Periodontal tedavi, erken teşhis ile gerekli müdahaleler yapıldığında sonuçları kesin ve hasta memnuniyetinin en yüksek a olduğu dişhekimliği hizmetidir. Unutulmamalıdır ki periodontal olarak sağlıklı olmayan dişlere hiçbir restatif tedavi uygulanamaz.
PROTETİK TEDAVİ(PROTEZ)
Protetik yaklaşım dört ana konudan oluşmaktadır.
Sabit protezler; ağızda dişlerin fm, şekil, bozukluklarını ve diş eksikliklerini estetik ve fonksiyonel olarak pselen, döküm alaşımlar , pselen l kombinasyonları ve diğer estetik materyallerle restasyonu veya tamamlanmasını amaçlar.
Hareketli protezler eksik dişlerin hareketli apareylerle estetik ve fonksiyonel olarak tamamlanmasıdır.
Tam protezler tam dişsizlik vakalarının protetik uygulamalarını yapar.
İmplant protez uygulamaları doğal diş eksikliklerinin implant alt yapıları ile tamamlanması ve implant üstü protezlerin uygulamaların kapsar.
TAM PROTEZLER: Ağızdaki tüm dişlerin kaybedilmesi sonucunda ağıza yapılan hareketli (takılıp çıkarılabilen) protezlerdir. Özel akriliklerden bir yapı üzerine yine arilik veya pdelenden yapılmış dişler kullanılıarak hazırlanır. Tam damak protezleri olarak da isimlendirilebilir.
HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER: Kısmi diş eksikliğinde yani dişlerin bir kısmının kaybedilip bir kısmının ağızda olduğu özel akrilik ve/veya ller birlikte kullanılarak hazırlanan kroşe (kanca) adı verilen l parçaları ile dişe tutunmayı sağlayan ve hastaların isteğıne bağlı olarak çıkarılıpo takılabilen protezlerdir.
SABİT PROTEZLER (KRON-KÖPRÜ) : Dişsiz boşluğun her iki tarafındaki destek dişlerin belli anlarda küçültülerek ve bu dişler üzerine yapıştırma yoluyla hazırlanan pselen ve/veya lden yapılan restasyonlardır.

PEDODONTİ

Pedodonti (Çocuk Dişhekimliği), 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan dişhekimliği dalıdır.
Koruyucu uygulamalar
Diş çürüğünü önlemek amacıyla çocuğun ve ailesinin ağız diş sağlığı ve beslenme konusunda eğitimi yapılmaktadır. Kliniğimizde hastalarımıza diş fırçalama tekniği uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Koruyucu dişhekimliği uygulamaları olan flor ve fissür örtücü işlemleri yapılmaktadır.
Fissür örtücü (fissür sealant): : Daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki derin ve çürümeye meyilli fissürleri (olukları) kapatıp, bakterilerin buraya ulaşmasına izin vermeyen ve böylece çürüğü önleyen akışkan bir dolgu maddesidir. Fissür örtücü uygulamaları 6 ayda bir kontrol edilmelidir. p>Flor uygulamaları: : Flor, diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve dolayısıyla diş çürüklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Profesyonel flor uygulaması sadece dişhekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir. Yüzeyel flor, 6 ayda bir dişhekimi tarafından uygulanmalıdır.
Diş Çürüğü : Diş çürüğü, diş üzerindeki bakterilerin besinleri fermente etmesi sonucu üretilen asitlerle, diş sert dokularının yıkımı ile başlayan bir hastalıktır. Süt ve daimi dişlerde görülen çürükler, çeşitli dolgu malzemeleriyle tedavi edilirken, enfeksiyon düzeyine göre gerekli görüldüğünde kanal tedavisi yapılması gerekebilmektedir.
Diş Travmaları : Çocukluk çağında çok sık karşılaşılan önemli sorunlardan biri de travmatik yaralanmalardır. Hastanın yaşı, yaralanmanın derecesi, bölgesi, ilgilendirdiği dokular ve hastanın genel durumu dikkate alınarak gerekli tedaviler yapılır.
Yer Tutucular : Erken süt dişi kayıplarında, alttan gelecek olan daimi dişin yerini korumak amacıyla yer tutucu olarak adlandırılan apareyler kullanılır. Yer tutucular, komşu dişlerin çekim boşluğuna hareket etmelerini engeller. Bu yolla daimi dişin gömük kalmasını ya da farklı yerden çıkmasını, dolayısıyla ileride ortodontik bozukluk oluşmasını önlemeye yarayan apareylerdir.