Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği
17 Ocak 2020

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ NEDİR?

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır.

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Çoğu kişi, dişlerde aşınma ve yıpranma ve çene eklemi ağrısına kadar çeşitli ağız sorunları nedeniyle çene cerrahisine başvurur. Yiyecekleri ısırmak, çiğnemek ve yutma gibi potansiyel sorunlar çene cerrahisi hastaları arasında çok yaygın bir sorundur. Sesli solunum, konuşmada zorluk veya horlama gibi ağız açıklığının anormal şeklinden ve boyutundan kaynaklanan sorunların giderilmesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin uygulama alanı içine girer. Uygulama alanı içerisine giren diğer hastalıklar şunlardır;


– Damağa gömülü ve komplike dişlerin çekimleri,
– Ağız, çene ve yüz bölgesinin her türlü enfeksiyonların cerrahi tedavileri,
– Çenelerde oluşan kistik ve tümör gibi oluşumların cerrahi tedavileri,
– Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının cerrahi tedavileri,
– Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),
– Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri,
– Dental protez yapımı öncesi yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi,
– Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
– Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
– Dudak ve damak yarıklarının tedavisi,
– Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
– Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi,
– Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri,