Amaç ve Hedeflerimiz
03 Şubat 2022

 

KURUMSAL AMAÇ

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

1. 
Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek,

2. Verimlilik ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak,

3.Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak,

4. İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak,

Bu ilkeleri yerine getirmekteyiz. Bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun amacı olarak  hizmet vermekteyiz.


KURUMSAL HEDEFLER

 1. Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

 2. Yenilikçi ve kendini geliştiren anlayışı benimsemek.

 3. Merkezimizdeki hasta bekleme alanlarında hastalarımızın rahat ve konforunu sağlamak için, bekleme alanlarını ve oturma gruplarının durumlarını hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemek ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.

 4. Merkezimizdeki tüm kalite çalışmalarına yönelik yenilikçi ve kendini geliştiren anlayış çerçevesinde ilgili ekipleri oluşturmak, ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vererek tüm birimlerde yenilikçi düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeleri sürekli güncel tutmak.

 5. ADSM çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

 6. Merkezimizin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

 7. Merkezimiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.

 8. Merkez teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

 9. Merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek.

 10. İhtiyaçlar doğrultusunda ADSM ‘de çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

 11. ADSM çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

 12. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.

 13. ADSM çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.