Başvuru Değerlendirmesi
02 Haziran 2017

 Başvurular Nasıl Değerlendirilir? 
 
     Hastalarımız müracaat sırasına göre değerlendirilerek ziyaret programları hazırlanır ve hastalarımızın tedavileri gerçekleştirilir. Hastalarımıza ziyaret bilgileri ziyaret tarihinden bir gün önce merkezimiz ilgili birim çalışanları tarafından telefonla aranarak bildirilir. Ziyaret takviminde oluşan değişiklikler merkezimiz birim çalışanları tarafından ilgili hastalarımıza bildirilir.