Geleceğimiz için sıfır atık
05 Kasım 2020

Merkezimiz 17/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce
Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır.